Bli medlem i BusinessBroker Network

Genom att bli medlem i BusinessBroker Network så får Du en rad medlemsförmåner:

  • Objektannonsering
  • Objektbevakning
  • Medlemsbrev

För professionella användare erbjuds utökad funktionalitet kostnadsfritt under en begränsad tid.

Sök företag till salu

BusinessBroker Network

BusinessBroker Network är ett affärsnätverk för företagsmäklare, investerare och rådgivare. Som medlem får Du tillgång till den nord-europiska marknaden för investeringar, förvärv och samgåenden. Bli medlem kostnadsfritt

Trentions bolagsstämma godkänner överlåtelse av samtliga aktier i Saxlund till P

Thenberg & Kinde

Setterwalls

Delphi"

eware MarketMaker Screenshots

Uppnå nya resultat med eware MarketMaker,

eware MarketMaker är ett marknadsverktyg utvecklat för rådgivare och mäklare som arbetar professionellt med företagstransaktioner.

Läs mer...